(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งเรื่องการจัดส่งสินค้าอาจจะล่าช้าเนื่องจาก COVID-19 ในประเทศจีน | Notice of the shipment may be delayed due to COVID-19 in China

MISUMI Website Information

07/04/2022

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งการจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องจาก COVID19 ในประเทศจีน

* มิซูมิ(ไทยแลนด์) ขอแจ้งการจัดส่งสินค้าในช่วงนี้อาจมีความล่าช้า เนื่องจากผู้ผลิตในประเทศจีน Lockdown จากปัญหา COVID-19
ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (WOS) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

Dear Valued Customer,
Subject: Notice of the shipment may be delayed due to COVID-19 in China

* Please be informed that the shipment may be delayed due to some of the supplier in China's has lockdown from the COVID-19 situation
Request a Quote or Place an Order via Web Ordering System (WOS) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.