(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2565 | Notice holiday in April 2022

MISUMI Website Information

07/04/2022

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2565

มิซูมิ(ไทยแลนด์) ขอแจ้งวันหยุดทำการวันพุธที่ 13 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565
และเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (WOS) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

Dear Valued Customer
Subject: Notification holiday in April 2022

Please be informed that MISUMI(Thailand) will be closed on Wednesday 13th - Sunday 17th April 2022
and we will resume work on Monday 18th April 2022.

Request a Quote or Place an Order via Web Ordering System (WOS) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.