(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

มิซูมิเพิ่มสินค้าสต๊อกคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ มากกกว่า 4,000 รายการ

- ตรวจสอบราคา และเทียบรหัสสินค้าได้

- ทีมงานพร้อมให้คำแนะนำ ตอบทุกคำถามได้อย่างรวดเร็ว

1382
Ext. 213, 267, 270, 343

GAS SPRING COMPONENTS (ชิ้นส่วนสำหรับแก๊สสปริง)

GUIDE COMPONENTS (ชิ้นส่วนประเภทไกด์)

DIE CLAMPING AND ADJUSTMENT COMPONENTS (ชิ้นส่วนจับยึดและปรับตำแหน่งแม่พิมพ์)

CAM COMPONENTS (ชิ้นส่วนสำหรับแคม)

LIFTING AND DIE STORING COMPONENTS (ชิ้นส่วนสำหรับยกและจัดเก็บแม่พิมพ์)

- ตรวจสอบราคา และเทียบรหัสสินค้าได้

- ทีมงานพร้อมให้คำแนะนำ ตอบทุกคำถามได้อย่างรวดเร็ว

1382
Ext. 213, 267, 270, 343

MISUMI 5 Benefit