(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 to 22:00 5/2/2023. We apologize for the inconvenience.

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

English | ภาษาไทย

แก้ไขล่าสุดวันที่ 1 เมษายน 2563

บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ("บริษัท") อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการยกเลิกคำสั่งซื้อ ("การยกเลิก") ตามข้อ 16 (การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายและ "นโยบายการยกเลิก" ("นโยบายการยกเลิก") ต่อไปนี้

"นโยบายการยกเลิก"

หากมีการยกเลิกโดยมิใช่ความผิดของบริษัท อาจมีค่าใช้จ่ายในการคืนสต็อกสินค้าหรือค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการผลิต (ดูตาราง ก) ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบริษัทสำหรับการจัดการ และ/ หรือ การผลิตที่ดำเนินการไปแล้ว

ตาราง ก โปรดทราบว่า สินค้าที่สั่งซื้อและขอใช้บริการจัดส่งแบบด่วนพิเศษ (Express) จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนสินค้าได้

การสั่งซื้อ "จำนวนวันในการจัดส่ง" ตามแคตตาล็อก
วัน 1 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ พิเศษ
วันที่สั่งซื้อ OK OK* 50% PCC OK*
50% PCC
OK*
50% PCC
OK*
50% PCC
OK*
50% PCC
OK*
50% PCC
OK*
50% PCC
OK*
50% PCC
OK*
50% PCC
OK*
50% PCC
ไม่ได้
วันที่ 1
หลังสั่งซื้อ
20% RSC ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
วันที่ 2
หลังสั่งซื้อ
20% RSC ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
วันที่ 3
หลังสั่งซื้อ
20% RSC ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
วันที่ 4
หลังสั่งซื้อ
20% RSC ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
วันที่ 5
หลังสั่งซื้อ
20% RSC ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
วันที่ 6
หลังสั่งซื้อ
20% RSC ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
วันที่ 7
หลังสั่งซื้อ
20% RSC ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
วันที่ 8
หลังสั่งซื้อ
20% RSC ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
วันที่ 9
หลังสั่งซื้อ
20% RSC ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
วันที่ 10
หลังสั่งซื้อ
20% RSC ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
วันที่ 11
หลังสั่งซื้อเป็นต้นไป
20% RSC ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้

คำจำกัด:

1 สินค้าที่มี "จำนวนวันในการจัดส่ง" 1 วัน หมายถึงสินค้าสต็อกในประเทศไทย

1* สินค้าที่มี "จำนวนวันในการจัดส่ง" 1 วัน หมายถึงสินค้าสั่งทำในประเทศไทย

วัน = แสดงถึงจำนวนวันทำการของบริษัท (เช่น วันที่ 1 หลังสั่งซื้อ ฯลฯ)

OK = สามารถทำการยกเลิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

OK* = สามารถทำการยกเลิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อและก่อน 18:00 น.

• การยกเลิกเกินกว่า 2 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อและก่อน 18:00 น. สามารถทำได้แต่มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 50% ของมูลค่าคำสั่งซื้อ

(50% PCC = ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการผลิต)

• การยกเลิกหลัง 18:00 น. ไม่สามารถทำได้

ไม่ได้ = ไม่สามารถทำการยกเลิกได้

พิเศษ = การบริการจัดส่งแบบพิเศษ เช่น การบริการส่งมอบภายในวันเดียวกัน Pegasus A, Pegasus T และการสั่งซื้อสินค้าปริมาณมาก

20% RSC (Re-Stocking Charge) = สามารถทำการยกเลิกได้ แต่มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 20% ของมูลค่าคำสั่งซื้อ

หมายเหตุ สินค้าบางรายการไม่สามารถยกเลิกหรือรับคืนได้หลังจากวันที่สั่งซื้อ โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

[แก้ไขล่าสุด: 1 เมษายน 2556]