• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rotary / Swivel Joints

An online store for rotary swivel joints. A wide range of products including single type and composite type inner tube fixed types and rotary types are available.

You can search for desired rotary swivel joints on this site by product specification, model number, manufacturer name, etc. Rotary swivel joints ideal for manufacturing equipment for medicines, foods, semiconductors and the like are available, so be sure to select a product that's suitable for the application.
Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 13 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Applicable Fluid
Maximum Operating Temperature(℃)
Maximum Operating Pressure(MPa)
Max. Operating Rotational Speed(r.p.m)
Connection Type
Designation
Connection Thread Type (Simplex, Swivel)
Connection Thread Type, Supply Side (Duplex)
Connection Thread Type, Discharge Side (Duplex)
Connection Thread Type, Rotor Side
Connection Thread Nominal, Supply Side (Duplex)
Connection Thread Nominal, Discharge Side (Duplex)
Type of Connection Thread Exhaust Side (Single unit, swivel)
Nominal Connection Thread Exhaust Side (Single unit, swivel)
Nominal of Flange Connection

  Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXE1000 (Single Direction Screw-in Type)

   Swivel Joints JL-DC Series

    Swivel Joint SJS Type

     Pressure Refraction Fitting Pearl Swivel Joint, A Series

      Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint KCL (Single Direction Screw-in Type)

       Pressure Refraction Fitting Pearl Swivel Joint SSH Series (Made of SUS)

        Pressure Rotary Fitting Pearl Rotary Joint AC (Duplex Inner Tube Fixed Screw-Mounted Type)

         Pressure Refraction Fitting Pearl Swivel Joint, C Series

          Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint NC (Both Directions Inner Tube Fixed Screw-in Type)

           Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXH1000 (Single Direction Screw-in Type)

            Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXE3000 (Both Directions Inner Tube Fixed Screw-in Type)

             Pressure Rotary Fitting Pearl Rotary Joint, RXE/RXH4100 (Duplex Inner Tube Fixed Flange-Mounted Type)

              Swivel Joint JL-CC Series

               Swivel Joints, JL-CG Series

                Swivel Joint JL-DG Series

                 Swivel Joint, JL-CD Series

                  Rotary Joint JR-DC Series

                   Swivel Joints - SJM Type

                    Pressure Refraction Fitting Pearl Spail Joint AS Series

                     Pressure Refraction Fitting Pearl Swivel Joint, SRK Series

                      Pressure Rotary Fitting Pearl Rotary Joint, ACF (Bidirectional Inner Tube Fixed Flange-Mounted Type)

                       Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint KC (Both Directions Inner Tube Fixed Screw-in Type)

                        Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint SKCL (Single Direction Screw-in Type)

                         Pressure Rotary Fitting Pearl Rotary Joint KCF (Flange-Mounted Type)

                          Swivel Joint JL-GC Series

                           Swivel Joint JL-KC Series

                            Swivel Joint JL-GD Series

                             Swing Swivel Tube - Male Screw 2 Axis

                              Swing Swivel Tube - Plug

                               Pressure Refractive Joint Pearl Swivel Joint CS Series (Made of SUS)

                                Pressure Refraction Fitting Pearl Swivel Joint B Series

                                 Pressure Refraction Coupling Pearl Swivel Joint, PK Series

                                  Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint ACL (Single Direction Screw-in Type)

                                   Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint ACLF (Single Direction Flange-Mounted Type)

                                    Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint ACW (Both Directions Inner Tube Rotation Screw-in Type)

                                     Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint ACFW (Double Entry Internal Pipe Rotation Flange-Mounted Type)

                                      Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint NCL (Single Direction Screw-in Type)

                                       Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint NCLF (Single Direction Flange-Mounted Type)

                                        Pressure Rotary Fittings - Pearl Rotary Joint NCF (Both Directions Inner Tube Fixed Flange Mounting Type)

                                         Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXE2100 (Single Direction Flange-Mounted Type)

                                          Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXH2100 (Single Direction Flange-Mounted Type)

                                           Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXE1300 (Single Direction Screw-in Type)

                                            Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXH1300 (Single Direction Screw-in Type)

                                             Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXH3000 (Both Directions Inner Tube Fixed Screw-in Type)

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXE3300 (Both Directions Inner Tube Fixed Screw-in Type)

                                              Brand

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              BRIDGESTONE

                                              IHARA SCIENCE

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              BRIDGESTONE

                                              BRIDGESTONE

                                              BRIDGESTONE

                                              BRIDGESTONE

                                              BRIDGESTONE

                                              IHARA SCIENCE

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              BRIDGESTONE

                                              BRIDGESTONE

                                              BRIDGESTONE

                                              IFIELD

                                              IFIELD

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXE1000 (Single Direction Screw-in Type)

                                              Swivel Joints JL-DC Series

                                              Swivel Joint SJS Type

                                              Pressure Refraction Fitting Pearl Swivel Joint, A Series

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint KCL (Single Direction Screw-in Type)

                                              Pressure Refraction Fitting Pearl Swivel Joint SSH Series (Made of SUS)

                                              Pressure Rotary Fitting Pearl Rotary Joint AC (Duplex Inner Tube Fixed Screw-Mounted Type)

                                              Pressure Refraction Fitting Pearl Swivel Joint, C Series

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint NC (Both Directions Inner Tube Fixed Screw-in Type)

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXH1000 (Single Direction Screw-in Type)

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXE3000 (Both Directions Inner Tube Fixed Screw-in Type)

                                              Pressure Rotary Fitting Pearl Rotary Joint, RXE/RXH4100 (Duplex Inner Tube Fixed Flange-Mounted Type)

                                              Swivel Joint JL-CC Series

                                              Swivel Joints, JL-CG Series

                                              Swivel Joint JL-DG Series

                                              Swivel Joint, JL-CD Series

                                              Rotary Joint JR-DC Series

                                              Swivel Joints - SJM Type

                                              Pressure Refraction Fitting Pearl Spail Joint AS Series

                                              Pressure Refraction Fitting Pearl Swivel Joint, SRK Series

                                              Pressure Rotary Fitting Pearl Rotary Joint, ACF (Bidirectional Inner Tube Fixed Flange-Mounted Type)

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint KC (Both Directions Inner Tube Fixed Screw-in Type)

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint SKCL (Single Direction Screw-in Type)

                                              Pressure Rotary Fitting Pearl Rotary Joint KCF (Flange-Mounted Type)

                                              Swivel Joint JL-GC Series

                                              Swivel Joint JL-KC Series

                                              Swivel Joint JL-GD Series

                                              Swing Swivel Tube - Male Screw 2 Axis

                                              Swing Swivel Tube - Plug

                                              Pressure Refractive Joint Pearl Swivel Joint CS Series (Made of SUS)

                                              Pressure Refraction Fitting Pearl Swivel Joint B Series

                                              Pressure Refraction Coupling Pearl Swivel Joint, PK Series

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint ACL (Single Direction Screw-in Type)

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint ACLF (Single Direction Flange-Mounted Type)

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint ACW (Both Directions Inner Tube Rotation Screw-in Type)

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint ACFW (Double Entry Internal Pipe Rotation Flange-Mounted Type)

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint NCL (Single Direction Screw-in Type)

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint NCLF (Single Direction Flange-Mounted Type)

                                              Pressure Rotary Fittings - Pearl Rotary Joint NCF (Both Directions Inner Tube Fixed Flange Mounting Type)

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXE2100 (Single Direction Flange-Mounted Type)

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXH2100 (Single Direction Flange-Mounted Type)

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXE1300 (Single Direction Screw-in Type)

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXH1300 (Single Direction Screw-in Type)

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXH3000 (Both Directions Inner Tube Fixed Screw-in Type)

                                              Pressure Rotary Joint Pearl Rotary Joint RXE3300 (Both Directions Inner Tube Fixed Screw-in Type)

                                              CAD
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 9 Day(s) or more 4 Day(s) or more 7 Day(s) or more 9 Day(s) or more 6 Day(s) or more Same day or more 9 Day(s) or more Same day or more 98 Day(s) or more Quote Quote 2 Day(s) or more 13 Day(s) or more 4 Day(s) or more 7 Day(s) or more 9 Day(s) or more 4 Day(s) or more 11 Day(s) or more 9 Day(s) or more Same day or more Same day or more Quote Same day or more 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 9 Day(s) or more 7 Day(s) or more 4 Day(s) or more 6 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 6 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more
                                              TypeSingle SystemSwivel JointSwivel JointSwivel JointSingle SystemSwivel JointDouble Type, Inner Tube Fixed TypeSwivel JointDouble Type, Inner Tube Fixed TypeSingle SystemDouble Type, Inner Tube Fixed TypeDouble Type, Inner Tube Fixed TypeSwivel JointSwivel JointSwivel JointSwivel JointSingle SystemSwivel JointSwivel JointSwivel JointDouble Type, Inner Tube Fixed TypeDouble Type, Inner Tube Fixed TypeSingle SystemDouble Type, Inner Tube Fixed TypeSwivel JointSwivel JointSwivel JointSwivel JointSwivel JointSwivel JointSwivel JointSwivel JointSingle SystemSingle SystemDouble Type, Inner Tube Rotating TypeDouble Type, Inner Tube Rotating TypeSingle SystemSingle SystemDouble Type, Inner Tube Fixed TypeSingle SystemSingle SystemSingle SystemSingle SystemDouble Type, Inner Tube Fixed TypeDouble Type, Inner Tube Fixed Type
                                              Applicable FluidWater / Air / Steam / Gas / OilOilOilWater / Air / Gas / OilWater / Air / Gas / OilWater / Air / Gas / OilWater / Air / Steam / OilWater / Air / Gas / OilSteam / OilWater / OilWater / Air / Gas / OilWater / Air / Gas / OilOilOilOilOilOilOilWater / Air / Gas / OilWater / Air / Gas / OilWater / Air / Steam / OilWater / Air / Steam / Gas / OilWater / Air / Gas / OilWater / Air / Steam / Gas / OilOilOilOilAirAirWater / Air / Gas / OilWater / Air / Gas / OilWater / Air / Steam / Gas / OilWater / Air / Steam / OilWater / Air / Steam / OilWater / Air / Steam / OilWater / Air / Steam / OilSteam / OilSteam / OilSteam / OilWater / Air / Steam / Gas / OilWater / OilWater / Air / Steam / Gas / OilWater / OilWater / OilWater / Air / Gas / Oil
                                              Maximum Operating Temperature(℃)10010095100 ~ 180100100180100 ~ 180180150100100 ~ 15010010010010010095100 ~ 1801001801001001001001001006060100 ~ 180100230180180180180180180180100150100100150100
                                              Maximum Operating Pressure(MPa)1.18 ~ 2.2520.5-4.10.9834.31.472.11.471.18 ~ 2.251.18 ~ 2.251.18 ~ 2.2520.520.520.520.520.5-2.1 ~ 4.124.5 ~ 34.31.470.980.980.9820.520.520.5112.113.72.31.471.471.471.471.471.471.471.18 ~ 2.251.18 ~ 2.2512.251.18 ~ 2.252.25
                                              Max. Operating Rotational Speed(r.p.m)750 ~ 350010--1000 ~ 1500-150 ~ 300-150 ~ 300750 ~ 3500750 ~ 3500750 ~ 35001010101010---150 ~ 3001000 ~ 150015001000 ~ 1500101010-----150 ~ 300150 ~ 300150 ~ 300150 ~ 300150 ~ 300150 ~ 300150 ~ 300750 ~ 3500750 ~ 350035003500750 ~ 35003500
                                              Connection TypeThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, Connection / Thread to Flange, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionFlange to Flange, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Flange, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, Connection / Flange to Flange, ConnectionThread to Flange, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Flange, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionScrew⇔Tube ConnectionPlug⇔Tube ConnectionFlange to Flange, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Flange, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Flange, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Flange, ConnectionThread to Flange, ConnectionThread to Flange, ConnectionThread to Flange, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, ConnectionThread to Thread, Connection
                                              Designation1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B1B ~ 4B1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B---1B ~ 3/8B--1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B--1B ~ 3/8B-1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B1/4B ~ 1/8B--1B ~ 3/8B1B ~ 3/4B1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B--1B ~ 3/4B1B ~ 3/4B-1B ~ 3/4B1B ~ 3/4B1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B--
                                              Connection Thread Type (Simplex, Swivel)Rc / NPTRcRc / GRcRcRc---Rc / NPT--RRRcRRcR / Rc / GRcRc--Rc-GGGR--RcRcRcRc--RcRc-RcRcRcRc--
                                              Connection Thread Type, Supply Side (Duplex)------Rc-Rc-RcRc--------RcRc-Rc----------RcRc--Rc----RcRc
                                              Connection Thread Type, Discharge Side (Duplex)------R / Rc-Rc-RcRc--------RcRc-Rc----------RcRc--Rc----RcRc
                                              Connection Thread Type, Rotor Side------R-R-R / G / M / NPT / UNF / UNS / UN----------R------------R--------R / G / M / NPT / UNF / UNS / UNM
                                              Connection Thread Nominal, Supply Side (Duplex)------1B ~ 3/4B-1B ~ 3/4B-1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B--------1B ~ 3/4B1 1/2B ~ 3/8B-1 1/2B ~ 3/8B----------1B ~ 3/4B1B ~ 3/4B--1B ~ 3/4B----1B ~ 3/8B1 1/2B ~ 3/8B
                                              Connection Thread Nominal, Discharge Side (Duplex)------1B ~ 3/4B-1B ~ 3/4B-1B ~ 3/4B1B ~ 3/4B--------1B ~ 3/4B1B ~ 3/4B-1B ~ 3/4B----------1B ~ 2B1B ~ 2B--1B ~ 3/4B----1B ~ 3/4B1/2B ~ 3/4B
                                              Type of Connection Thread Exhaust Side (Single unit, swivel)R / G / M / NPT / UNF / UNS / UNRR / RcRcRRc---R / G / M / NPT / UNF / UNS / UN--RGGRcRR / RcRcRc--G / M-RRRc---RcRcR---R----MM--
                                              Nominal Connection Thread Exhaust Side (Single unit, swivel)1B ~ M50x1.51B ~ 3/8B1B ~ 3/8B10A ~ 100A1B ~ 3/8B10A ~ 40A---1B ~ M50x1.5--1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B10A ~ 80A10A ~ 80A--1B ~ M30x1.5-1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B1B ~ 3/8B---10A ~ 40A15A ~ 50A1B ~ 3/8B---1B ~ 3/4B----M16x1.5 ~ M33x1.5M16x1.5 ~ M33x1.5--
                                              Nominal of Flange Connection----1B ~ 3/8B--1 1/2B ~ 350A-----------1B ~ 3/8B---------1 1/2B ~ 200A---1B ~ 3/8B---1B ~ 3/4B-1B ~ 3/4B1B ~ 3/4B----

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Rotary / Swivel Joints