• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Welding Flanges

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Flange Standard
Flange Type
Flange Gasket Seat Configuration
Pipe Flanges for Hydraulic Type
Material
Diameter Nominal
Nominal Pressure
Nominal Pressure (Class)
Surface Treatment

  Stainless Steel Pipe Flange, Slip-On Welding Plate Flange, Flat Face, JIS 10K, SUSF304L

   Stainless Steel Pipe Flange, Screw-In Flange, JIS10K, SUSF304

    Stainless Steel Pipe Flange Slip-On Welded Type Plate Flange Flat Face JIS10K, SUSF304

     Stainless Steel Pipe Flange, Blank Flange, Flat Face, JIS10K, SUSF304

      Hydraulic Pipe Flange 21MPa SHA / SHB

       Stainless Steel Pipe Flange Slip-On Type 150LB, SUSF304

        Stainless Steel Pipe Flange - Lap Joint Plate Flange - JIS10K SUSF304

         Stainless Steel Pipe Flange, Screw-In Flange, JIS5K, SUSF304

          Flow Ball SUS304 Closure Flange

           Hydraulic Pipe Flange 21MPa SSA / SSB

            Flow Ball SUS304 Slip-on welded Flange

             Stainless Steel Pipe Flange, Blind Type, 150LB, SUSF304

              Stainless Steel Pipe Flange - Slip-On Weld Type - Plate Flange - Raised Face - JIS10K SUSF304

               Stainless Steel Pipe Flange Slip-On Welded Type Plate Flange Flat Face JIS5K, SUSF316L

                Stainless Steel Pipe Flange SUS F304 Inserting welding Flange 10K

                 High Pressure Fitting Hydraulic 21 MPa Pipe Flange FA-SA Type / FA-SB Type

                  210 Kgf/Cm2 Tube Flange SSA for Hydraulics

                   210 Kgf/Cm2 Tube Flange LSA for Hydraulics

                    210 Kgf/Cm2 Pipe Flange for Oil Pressure SHF

                     Stainless Steel Pipe Flange SUS F304 Inserting welding Flange 5K

                      Stainless Steel Pipe Flange SUS F316 Inserting welding Flange 10K

                       Low Pressure Fittings/Blind Flange/for Welding

                        Hydraulic Pipe Flange 21MPa SHF

                         Flanges for Water Supply Systems, F12 (7.5K Type)

                          Forged Steel Flange

                           Stainless Steel Pipe Flange, Slip-On Welding Plate Flange, Flat Face, JIS 10K, SUSF316

                            Stainless Steel Pipe Flange Slip-On Welded Type Plate Flange Raised Face JIS10K, SUSF316

                             Stainless Steel Pipe Flange Blank Flange Flat Face JIS5K, SUSF316

                              Stainless Steel Pipe Flange Blank Flange Flat Face JIS10K, SUSF304L

                               Stainless Steel Pipe Flange SUS F304 Lapped Flange 10K

                                Stainless Steel Pipe Flange SUS F316L Blind Flange 10K

                                 Low Pressure Fittings/Flange/for Welding

                                  Hydraulic Pipe Flange 21MPa SSF

                                   Stainless Steel, Pipe Flange Slip-On Type, 300LB, SUSF304

                                    Stainless Steel Pipe Flange Blind Type 300LB, SUSF304

                                     Stainless Steel Pipe Flange - Water Supply - Plate Flange - Raised Face - F12 SUSF304

                                      Stainless Steel Pipe Flange Slip-On Welded Type Plate Flange Flat Face JIS5K, SUSF316

                                       Stainless Steel Pipe Flange Blank Flange Flat Face JIS10K, SUSF316

                                        Stainless Steel Pipe, Flanged, Slip-On Weld Type, Plate Flange, Raised Face JIS10K, SUSF316L

                                         Stainless Steel Pipe Flange Blank Flange Flat Face JIS10K, SUSF316L

                                          Stainless Steel Pipe Flange Blank Flange Raised Face JIS10K, SUSF316L

                                           High Pressure Pipe Fitting - FA-HA Type Hydraulic 21 MPa Pipe Flange

                                            High Pressure Pipe Fitting - FA-HB Type Hydraulic 21 MPa Pipe Flange

                                             210 Kgf/Cm2 Tube Flange SHA for Hydraulics

                                              210 Kgf/Cm2 Tube Flange SSB for Hydraulics

                                              Brand

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              FUJI SPECIAL

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              FLOBAL

                                              FUJI SPECIAL

                                              FLOBAL

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              INOC

                                              IHARA SCIENCE

                                              YAMATOTOKUSYUKO

                                              YAMATOTOKUSYUKO

                                              YAMATOTOKUSYUKO

                                              INOC

                                              INOC

                                              MISUMI

                                              FUJI SPECIAL

                                              SVF

                                              SVF

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              INOC

                                              INOC

                                              MISUMI

                                              FUJI SPECIAL

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              MIETECHNO

                                              IHARA SCIENCE

                                              IHARA SCIENCE

                                              YAMATOTOKUSYUKO

                                              YAMATOTOKUSYUKO

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Stainless Steel Pipe Flange, Slip-On Welding Plate Flange, Flat Face, JIS 10K, SUSF304L

                                              Stainless Steel Pipe Flange, Screw-In Flange, JIS10K, SUSF304

                                              Stainless Steel Pipe Flange Slip-On Welded Type Plate Flange Flat Face JIS10K, SUSF304

                                              Stainless Steel Pipe Flange, Blank Flange, Flat Face, JIS10K, SUSF304

                                              Hydraulic Pipe Flange 21MPa SHA / SHB

                                              Stainless Steel Pipe Flange Slip-On Type 150LB, SUSF304

                                              Stainless Steel Pipe Flange - Lap Joint Plate Flange - JIS10K SUSF304

                                              Stainless Steel Pipe Flange, Screw-In Flange, JIS5K, SUSF304

                                              Flow Ball SUS304 Closure Flange

                                              Hydraulic Pipe Flange 21MPa SSA / SSB

                                              Flow Ball SUS304 Slip-on welded Flange

                                              Stainless Steel Pipe Flange, Blind Type, 150LB, SUSF304

                                              Stainless Steel Pipe Flange - Slip-On Weld Type - Plate Flange - Raised Face - JIS10K SUSF304

                                              Stainless Steel Pipe Flange Slip-On Welded Type Plate Flange Flat Face JIS5K, SUSF316L

                                              Stainless Steel Pipe Flange SUS F304 Inserting welding Flange 10K

                                              High Pressure Fitting Hydraulic 21 MPa Pipe Flange FA-SA Type / FA-SB Type

                                              210 Kgf/Cm2 Tube Flange SSA for Hydraulics

                                              210 Kgf/Cm2 Tube Flange LSA for Hydraulics

                                              210 Kgf/Cm2 Pipe Flange for Oil Pressure SHF

                                              Stainless Steel Pipe Flange SUS F304 Inserting welding Flange 5K

                                              Stainless Steel Pipe Flange SUS F316 Inserting welding Flange 10K

                                              Low Pressure Fittings/Blind Flange/for Welding

                                              Hydraulic Pipe Flange 21MPa SHF

                                              Flanges for Water Supply Systems, F12 (7.5K Type)

                                              Forged Steel Flange

                                              Stainless Steel Pipe Flange, Slip-On Welding Plate Flange, Flat Face, JIS 10K, SUSF316

                                              Stainless Steel Pipe Flange Slip-On Welded Type Plate Flange Raised Face JIS10K, SUSF316

                                              Stainless Steel Pipe Flange Blank Flange Flat Face JIS5K, SUSF316

                                              Stainless Steel Pipe Flange Blank Flange Flat Face JIS10K, SUSF304L

                                              Stainless Steel Pipe Flange SUS F304 Lapped Flange 10K

                                              Stainless Steel Pipe Flange SUS F316L Blind Flange 10K

                                              Low Pressure Fittings/Flange/for Welding

                                              Hydraulic Pipe Flange 21MPa SSF

                                              Stainless Steel, Pipe Flange Slip-On Type, 300LB, SUSF304

                                              Stainless Steel Pipe Flange Blind Type 300LB, SUSF304

                                              Stainless Steel Pipe Flange - Water Supply - Plate Flange - Raised Face - F12 SUSF304

                                              Stainless Steel Pipe Flange Slip-On Welded Type Plate Flange Flat Face JIS5K, SUSF316

                                              Stainless Steel Pipe Flange Blank Flange Flat Face JIS10K, SUSF316

                                              Stainless Steel Pipe, Flanged, Slip-On Weld Type, Plate Flange, Raised Face JIS10K, SUSF316L

                                              Stainless Steel Pipe Flange Blank Flange Flat Face JIS10K, SUSF316L

                                              Stainless Steel Pipe Flange Blank Flange Raised Face JIS10K, SUSF316L

                                              High Pressure Pipe Fitting - FA-HA Type Hydraulic 21 MPa Pipe Flange

                                              High Pressure Pipe Fitting - FA-HB Type Hydraulic 21 MPa Pipe Flange

                                              210 Kgf/Cm2 Tube Flange SHA for Hydraulics

                                              210 Kgf/Cm2 Tube Flange SSB for Hydraulics

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง Quote Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Quote Quote 4 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more Quote Same day or more Quote 4 Day(s) or more 48 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Quote Quote Quote 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more Same day or more Quote Quote Quote Quote Quote Quote Quote Quote 48 Day(s) or more 47 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more
                                              TypeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangePipe Flanges for Welding HydraulicWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangePipe Flanges for Welding HydraulicWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangePipe Flanges for Welding HydraulicPipe Flanges for Welding HydraulicPipe Flanges for Welding HydraulicPipe Flanges for Welding HydraulicWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangePipe Flanges for Welding HydraulicWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangePipe Flanges for Welding HydraulicWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangeWeld-on Type FlangePipe Flanges for Welding HydraulicPipe Flanges for Welding HydraulicPipe Flanges for Welding HydraulicPipe Flanges for Welding Hydraulic
                                              Flange StandardJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJPI / ANSI Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJPI / ANSI Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard Flange-JIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard Flange-JIS Standard FlangeJPI / ANSI Standard FlangeJPI / ANSI Standard FlangeOthersJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard FlangeJIS Standard Flange
                                              Flange TypePlate Flange (SOP)OthersPlate Flange (SOP)Closure (BL)-OthersLoose Fit Shape (LJ)OthersClosure (BL)-Plate Flange (SOP)OthersPlate Flange (SOP)Plate Flange (SOP)Plate Flange (SOP)----Plate Flange (SOP)Plate Flange (SOP)Closure (BL)-Plate Flange (SOP) / Closure (BL)Hub Flange (SOH) / Butt Welding Type (WN) / Closure (BL)Plate Flange (SOP)Plate Flange (SOP)Closure (BL)Closure (BL)Loose Fit Shape (LJ)Closure (BL)Plate Flange (SOP)-OthersOthersPlate Flange (SOP)Plate Flange (SOP)Closure (BL)Plate Flange (SOP)Closure (BL)Closure (BL)----
                                              Flange Gasket Seat ConfigurationFlat Face (FF)-Flat Face (FF)Flat Face (FF)----Flat Face (FF)-Flat Face (FF)-Raised Face (RF)Flat Face (FF)Flat Face (FF)----Flat Face (FF)Flat Face (FF)Flat Face (FF)-Flat Face (FF) / Raised Face (RF)Raised Face (RF)Flat Face (FF)Raised Face (RF)Flat Face (FF)Flat Face (FF)-Flat Face (FF)Flat Face (FF)---Raised Face (RF)Flat Face (FF)Flat Face (FF)Raised Face (RF)Flat Face (FF)Raised Face (RF)----
                                              Pipe Flanges for Hydraulic Type----SHA / SHB----SSA / SSB-----SSA / SSBSSALSASHF---SHF---------SSF--------SHASHBSHASSB
                                              MaterialStainlessStainlessStainlessStainlessStainless ~ SteelStainlessStainlessStainlessStainlessStainless ~ SteelStainlessStainlessStainless-StainlessSteelStainless ~ SteelStainless ~ SteelStainless ~ SteelStainlessStainlessStainless ~ SteelStainless ~ SteelStainlessStainless---StainlessStainlessStainlessStainless ~ SteelStainless ~ SteelStainlessStainlessStainless-----SteelSteelStainless ~ SteelStainless ~ Steel
                                              Diameter Nominal1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 4B(100A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 3/8B(10A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 4B(100A)1 1/2B(40A) ~ 4B(100A)1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)1 1/2B(40A) ~ 4B(100A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1/2B(15A) ~ 3/8B(10A)1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)3B(80A) ~ 40B(1000A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 8B(200A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1/2B(15A) ~ 3/8B(10A)1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)1 1/2B(40A) ~ 4B(100A)1 1/2B(40A) ~ 4B(100A)3B(80A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 12B(300A)1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)
                                              Nominal Pressure10K10K10K10K21MPa-10K5K5K ~ 10K21MPa5K ~ 10K-10K5K10K----5K10K2K21MPa7.5K-10K10K5K10K10K10K2K21MPa---5K10K10K10K10K----
                                              Nominal Pressure (Class)-----Class 150-----Class 150------------Class 150 ~ Class 300--------Class 300Class 300----------
                                              Surface TreatmentN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A / Hot Dip GalvanizingN/A--N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A / Hot Dip GalvanizingN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Welding Flanges