• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Grinding Stone with Shaft (3mm Shaft) EA819BB-2A

Grinding Stone with Shaft (3mm Shaft) EA819BB-2A

【Product Specifications】
・OD-6mm
・Max. rpm-70000rpm
・Length-46mm
・Shaft dia.-3.0mm
・Color-Pink
・Grits-#100
・Abrasive grain-WA

Part Number
EA819BB-2A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819BB-2A in the Grinding Stone with Shaft (3mm Shaft) EA819BB-2A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819BB-2A ในชุด Grinding Stone with Shaft (3mm Shaft) EA819BB-2A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)