• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Grinding Stone (125mm) EA818AZ-2 (Part Numbers)

Flat Grinding Stone (125mm) EA818AZ-2

【Product Specifications】
・Dim.-125 x 13 x 12.7 (Hole dia.)mm
・Max. RPM-5,000rpm
・Application…Non-ferrous metal
・Grits…GC120H

Part Number
EA818AZ-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818AZ-2 in the Flat Grinding Stone (125mm) EA818AZ-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818AZ-2 ในชุด Flat Grinding Stone (125mm) EA818AZ-2

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)