• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Offset Grinding Stone EA809YE-124【5 Pieces Per Package】

Offset Grinding Stone EA809YE-124

【Product Specifications】
・Size-φ100x4x15mm hole
・For grinding after welding, and chamfering/deburring of iron plates, etc.
・Max. RPM-13,690rpm
・Grits-A/WA24P
・Qty. per unit-5 pcs

Part Number
EA809YE-124
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

5 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809YE-124 in the Offset Grinding Stone EA809YE-124 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809YE-124 ในชุด Offset Grinding Stone EA809YE-124

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)