• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Offset Grinding Stone EA809YB-36【25 Pieces Per Package】

Offset Grinding Stone EA809YB-36

【Product Specifications】
・Dim.-Dia. 125 x 6mm x 22mm hole
・Max. RPM-10,955rpm
・Grits…A/WA36P
・Qty. per unit…25 pcs

Part Number
EA809YB-36
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

25 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809YB-36 in the Offset Grinding Stone EA809YB-36 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809YB-36 ในชุด Offset Grinding Stone EA809YB-36

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)