• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Sander Sanding Paper

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
6613597
6613607
6613617
Part NumberVolume DiscountDays to ShipParticle Size
(#)
Product Name
6 Day(s) or more 80M-1201
6 Day(s) or more 100M-1202
6 Day(s) or more 150M-1203

Loading...

  1. 1

Basic Information

Usage For sanders Width(mm) 93 Length(mm) 228
Color Dark gray

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)