• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

EZB-ST (Internal Diameter Processing)

EZB-ST (Internal Diameter Processing)

Unique EZ adjustment structure and internal lubrication method improve dimensional accuracy and finished surface roughness.

Part Number
EZBR020017ST-005F-PR1225
EZBR020017ST-008H-PR1225
EZBR025020ST-005F-PR1225
EZBR025020ST-008H-PR1225
EZBR030025ST-005F-PR1225
EZBR030025ST-008H-PR1225
EZBR030025ST-015F-PR1225
EZBR030025ST-015H-PR1225
EZBR035030ST-005F-PR1225
EZBR035030ST-008H-PR1225
EZBR035030ST-015F-PR1225
EZBR035030ST-015H-PR1225
EZBR040035ST-005F-PR1225
EZBR040035ST-008H-PR1225
EZBR040035ST-015H-PR1225
EZBR045040ST-005F-PR1225
EZBR045040ST-008H-PR1225
EZBR045040ST-015F-PR1225
EZBR045040ST-015H-PR1225
EZBR055050ST-005F-PR1225
EZBR055050ST-008H-PR1225
EZBR055050ST-015H-PR1225
EZBR065060ST-005F-PR1225
EZBR065060ST-008H-PR1225
EZBR065060ST-015F-PR1225
EZBR065060ST-015H-PR1225
EZBR075070ST-005F-PR1225
EZBR075070ST-015F-PR1225
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMinimum Processing Diameter øA Overall Length L1 Shank Diameter øD H
(mm)
F
(mm)

(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Compatible Sleeve
5 Day(s) or more 227.31.71.50.790.05 ±0.010.274.7EZH017…
3 Day(s) or more 227.31.71.50.790.08 ±0.0150.1974.7EZH017…
5 Day(s) or more 2.53221.820.940.05 ±0.010.1684.8EZH020…
9 Day(s) or more 2.53221.820.940.08 ±0.0150.1684.8EZH020…
3 Day(s) or more 3352.52.31.190.05 ±0.010.210.54.8EZH025…
3 Day(s) or more 3352.52.31.190.08 ±0.0150.1510.54.8EZH025…
3 Day(s) or more 3352.52.31.190.15 ±0.020.210.54.8EZH025…
11 Day(s) 3352.52.31.190.15 ±0.020.1510.54.8EZH025…
5 Day(s) or more 3.53932.81.440.05 ±0.010.26136.8EZH030…
5 Day(s) or more 3.53932.81.440.08 ±0.0150.18136.8EZH030…
5 Day(s) or more 3.53932.81.440.15 ±0.020.26136.8EZH030…
5 Day(s) or more 3.53932.81.440.15 ±0.020.18136.8EZH030…
3 Day(s) or more 4423.53.31.690.05 ±0.010.33156.7EZH035…
5 Day(s) or more 4423.53.31.690.08 ±0.0150.24156.7EZH035…
3 Day(s) or more 4423.53.31.690.15 ±0.020.24156.7EZH035…
5 Day(s) or more 4.54943.81.940.05 ±0.010.31209.7EZH040…
3 Day(s) or more 4.54943.81.940.08 ±0.0150.27209.7EZH040…
5 Day(s) or more 4.54943.81.940.15 ±0.020.31209.7EZH040…
3 Day(s) or more 4.54943.81.940.15 ±0.020.27209.7EZH040…
5 Day(s) or more 5.558.254.82.440.05 ±0.010.45259.7EZH050…
5 Day(s) or more 5.558.254.82.440.08 ±0.0150.33259.7EZH050…
3 Day(s) or more 5.558.254.82.440.15 ±0.020.33259.7EZH050…
5 Day(s) or more 6.566.265.82.940.05 ±0.010.593011.8EZH060…
5 Day(s) or more 6.566.265.82.940.08 ±0.0150.383011.8EZH060…
Quote 6.566.265.82.940.15 ±0.020.593011.8EZH060…
3 Day(s) or more 6.566.265.82.940.15 ±0.020.383011.8EZH060…
5 Day(s) or more 7.574.276.83.440.05 ±0.010.653511.7EZH070…
3 Day(s) or more 7.574.276.83.440.15 ±0.020.653511.7EZH070…

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Preferred Hand Right Handed Material PR1225

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)