• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Corner Radius Cutter for Carbide Aluminum

Corner Radius Cutter for Carbide Aluminum

[Features]
· The raking blades/flutes ensure a highly precise rounded form.
· First-ever large rake angle for round chamfering tools, dramatically improved sharpness/surface roughness, significantly reduced cutting heat, and improved runout accuracy

PDF

Part Number
CRC0.5CBH
CRC0.75CBH
CRC1.0CBH
CRC1.5CBH
CRC1.25CBH
CRC1.75CBH
CRC2.0CBH
CRC2.5CBH
CRC3.0CBH
Part NumberVolume DiscountDays to Shipblade diameter
(mm)
R Size (R)
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
d2
(mm)
L2
(mm)
Tip diameter
(mm)
4 Day(s) or more 30.56505103
4 Day(s) or more 30.756505.5103
4 Day(s) or more 316506-3
4 Day(s) or more 41.58608-4
4 Day(s) or more 41.258607.5154
4 Day(s) or more 51.7510709.5155
4 Day(s) or more 52107010-5
4 Day(s) or more 52.5127511155
4 Day(s) or more 53127512-5

Loading...

  1. 1

Basic Information

Application Round Chamfer work material general steel / Quenched and tempered steel / Aluminum / Copper / Resin Single blade, two blades Single blade
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide Coating Y/N NA
Rotation Direction Right blade

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)