• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Aluminum Two-Wheel Cart

Features

●Tire is a self-sealing tire and air inflation is unnecessary.
●With a wide and stable loading platform, usability improves because the tip has a taper shape.

Specification

●Equal Load(kg):120
●Total Length(mm):1130
●Tray(mm) L x W:265 x 350
●Finished Goods
●Steel wheel, Φ215mm Soft Self-sealing Tire

Materials

●Main Body: Aluminum Alloy
●Tray: Aluminum
●Wheel: Rubber
Part Number
03102170
03102171
Part NumberVolume DiscountDays to ShipType Details Trusco Code Mass
(g)
Wheel Specifications Wheel Material Scooping Material Amount Of Content
18 Day(s) or more Outer Ring Type465-12947100Steel Wheel, φ215 mm Soft Non-puncture TireRubberAluminum1 unit
18 Day(s) or more Inner Ring Type465-13086900Steel Wheel, φ215 mm Soft Non-puncture TireRubberAluminum1 unit

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Two Wheel Carts Uniform Load(kg) 120 Main Body Material Made of Aluminum
Main body: option Body Scooping Plate Length(mm) 265 Scooping Plate Width(mm) 350
Total Length(mm) 1130 Main Body Specifications Finished product Amount Of Content 1 unit

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)