• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Projector Screen (Desktop Type)

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
PRS-K30K
PRS-K40K
PRS-K50K
Part NumberVolume DiscountDays to ShipClassification Size (W x D x H)
(mm)
Specifications
5 Day(s) or more 30 type (aspect ratio 4:3)752 × 65 × 43 (when stowed)Material: film type, screen display size: 605 × 490 mm
6 Day(s) or more 40 type (aspect ratio 4:3)955 × 65 × 43 (when stowed)Material: Film type, screen display size: 810 x 640 mm
6 Day(s) or more 50 type (aspect ratio 4:3)1160 × 65 × 43 (when stowed)Material: film type, screen display size: 1017 × 792 mm

Loading...

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)