• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

ø30 Series Push Button Switch AR30 Type

ø30 Series Push Button Switch AR30 Type
  • Volume Discount

Easily add/replace contacts and transformer units

Part Number
AR30B0R-01R
AR30B0R-10R
AR30B0R-10Y
AR30B0R-11B
AR30B0R-11G
AR30B0R-11R
AR30B0R-11S
AR30B0R-20R
AR30B1R-01R
AR30B1R-10B
AR30B1R-10G
AR30B1R-10R
AR30B1R-11B
AR30B1R-11G
AR30B1R-11R
AR30B1R-22B
AR30B2R-01R
AR30B2R-10B
AR30B2R-10G
AR30B2R-10R
AR30B2R-11B
AR30B2R-11G
AR30B2R-11R
AR30B2R-11W
AR30B2R-20B
AR30B2R-22G
AR30B2R-22R
AR30B3R-01R
AR30B3R-10B
AR30B3R-10G
AR30B3R-10R
AR30B3R-10Y
AR30B3R-11B
AR30B3R-11G
AR30B3R-11R
AR30B3R-11Y
AR30B3R-20B
AR30B3R-22B
AR30E0L-01E3G
AR30E0L-01E3R
AR30E0L-01E4AZM
AR30E0L-01E4RZM
AR30E0L-01H3G
AR30E0L-01H3R
AR30E0L-01H4R
AR30E0L-01M3A
AR30E0L-01M3G
AR30E0L-01M3R
AR30E0L-01M4G
AR30E0L-01M4R
AR30E0L-01Q4R
AR30E0L-10C4G
AR30E0L-10D4G
AR30E0L-10E3A
AR30E0L-10E3AZM
AR30E0L-10E3G
AR30E0L-10E3GZM
AR30E0L-10E3R
AR30E0L-10E3RZM
AR30E0L-10E3S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSType Shape Card included Contact Configuration Push button operation Button color Representative Standard Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Specifications Features Structure Button dimension
(mm)
Light Source Lamp working voltage
(V)
With transformer Current Capacity at VDC 24
(A)
Other contact configuration Note Contact operation
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1bMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA656575.9Circular FrameUltra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1aMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA656575.9Circular FrameUltra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
35 Day(s) 10Push Button[Other] OtherNA1aMomentaryYellowPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA656575.9Circular FrameUltra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Same day -Push Button[Other] OtherNA1a / 1bMomentaryBlackPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA656575.9Circular FrameUltra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote -Push Button[Other] OtherNA1a / 1bMomentaryGreenPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA656575.9Circular FrameUltra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1a / 1bMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA656575.9Circular FrameUltra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1a / 1bMomentaryBluePSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA656575.9Circular FrameUltra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA2aMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA656575.9Circular FrameUltra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1bMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757575.9Circular FrameL ring ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1aMomentaryBlackPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757575.9Circular FrameL ring ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote -Push Button-NA1aMomentaryGreenPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757577.3원형 프레임MAS대응품평형φ 65비조광비조광없음6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1aMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757575.9Circular FrameL ring ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1a / 1bMomentaryBlackPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757575.9Circular FrameL ring ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1a / 1bMomentaryGreenPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757575.9Circular FrameL ring ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1a / 1bMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757575.9Circular FrameL ring ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA2a / 2bMomentaryBlackPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757595.9Circular FrameL ring ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1bMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757581.3Circular FrameH ring/ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
26 Day(s) -Push Button[Other] OtherNA1aMomentaryBlackPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757581.3Circular FrameH ring/ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
30 Day(s) -Push Button[Other] OtherNA1aMomentaryGreenPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757581.3Circular FrameH ring/ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1aMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757581.3Circular FrameH ring/ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote -Push Button[Other] OtherNA1a / 1bMomentaryBlackPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757581.3Circular FrameH ring/ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Same day -Push Button[Other] OtherNA1a / 1bMomentaryGreenPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757581.3Circular FrameH ring/ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote -Push Button[Other] OtherNA1a / 1bMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757581.3Circular FrameH ring/ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1a / 1bMomentary[White] WhitePSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757581.3Circular FrameH ring/ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA2aMomentaryBlackPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757581.3Circular FrameH ring/ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA2a / 2bMomentaryGreenPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA7575101.3Circular FrameH ring/ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA2a / 2bMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA7575101.3Circular FrameH ring/ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1bMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757577.3Circular FrameF ring/ ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Same day -Push Button[Other] OtherNA1aMomentaryBlackPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757577.3Circular FrameF ring/ ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote -Push Button[Other] OtherNA1aMomentaryGreenPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757577.3Circular FrameF ring/ ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1aMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757577.3Circular FrameF ring/ ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1aMomentaryYellowPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757577.3Circular FrameF ring/ ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Same day -Push Button[Other] OtherNA1a / 1bMomentaryBlackPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757577.3Circular FrameF ring/ ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote -Push Button[Other] OtherNA1a / 1bMomentaryGreenPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757577.3Circular FrameF ring/ ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1a / 1bMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757577.3Circular FrameF ring/ ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA1a / 1bMomentaryYellowPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757577.3Circular FrameF ring/ ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA2aMomentaryBlackPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757577.3Circular FrameF ring/ ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
Quote 10Push Button[Other] OtherNA2a / 2bMomentaryBlackPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA757597.3Circular FrameF ring/ ultra-large-φ 65Non-IlluminationNon-IlluminationNA6---
28 Day(s) 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1bMomentaryGreenPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24LEDAC/DC24NA6---
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1bMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24LEDAC/DC24NA6---
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1bMomentaryOrangePSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24White heatAC/DC24NA6-Metal Ring (Chromium Plated) Product-
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1bMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24White heatAC/DC24NA6-Metal Ring (Chromium Plated) Product-
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1bMomentaryGreenPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24LEDAC110Available6---
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1bMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24LEDAC110Available6---
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1bMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24White heatAC110Available6---
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1bMomentaryOrangePSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24LEDAC220Available6---
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1bMomentaryGreenPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24LEDAC220Available6---
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1bMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24LEDAC220Available6---
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1bMomentaryGreenPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24White heatAC220Available6---
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1bMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24White heatAC220Available6---
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1bMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24White heatAC254Available6---
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1aMomentaryGreenPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24White heatAC/DC15NA6---
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1aMomentaryGreenPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24White heatAC/DC20NA6---
25 Day(s) -Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1aMomentaryOrangePSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24LEDAC/DC24NA6---
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1aMomentaryOrangePSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24LEDAC/DC24NA6-Metal Ring (Chromium Plated) Product-
Quote -Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1aMomentaryGreenPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24LEDAC/DC24NA6---
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1aMomentaryGreenPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24LEDAC/DC24NA6-Metal Ring (Chromium Plated) Product-
Quote -Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1aMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24LEDAC/DC24NA6---
Quote 10Illumination push-button[Round] Circular Protruding TypesNA1aMomentary[Red] RedPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414159.5-NA-φ24LEDAC/DC24NA6-Metal Ring (Chromium Plated) Product-
25 Day(s) -Illumination push-button-NA1aMomentaryBluePSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA414179.5-없음-φ24LEDAC/DC24없음6---

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Terminal shape Screw terminal Mounting Hole φ30.5 Protection function (environmentally resistant) IP65, IP65F

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)