• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Half Union [Brazed Type] EA442AK-72

Half Union [Brazed Type] EA442AK-72

【Product Specifications】
・Applicable refrigerant-R11, R12, R22, R123, R134a, R404A, R407C, R502, R507
・Flare dim.…3/8
・Brazing dim.…3/8

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA442AK-72

Part Number
EA442AK-72
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA442AK-72 in the Half Union [Brazed Type] EA442AK-72 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA442AK-72 ในชุด Half Union [Brazed Type] EA442AK-72

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)