• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Inner Handle B

Part Number
SFK-705
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
2 Day(s) or more 6

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types For Aluminum Extrusions Mounting Method Female Thread Material Aluminum Alloy - Cold Rolled Steel Plate

Please check the type/dimensions/specifications of the part SFK-705 in the Inner Handle B series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFK-705 ในชุด Inner Handle B

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)