• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Aluminum Roller Controller Wide Module1862P20

Aluminum Roller Controller Wide Module1862P20

Insert the roller conveyor module into the standard frame to construct a roller conveyor. The module can be easily replaced when performing maintenance.

Part Number

Configured Part Number is shown.

GFC-068

Part Number
GFC-068
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHS
Quote 6

Loading...

  1. 1

Basic Information

Specifications φ18

Please check the type/dimensions/specifications of the part GFC-068 in the Aluminum Roller Controller Wide Module1862P20 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)