• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Vibration Resistant NE-Shape Biting Fitting for Steel Pipe, Direction Adjustment Elbow

Vibration Resistant NE-Shape Biting Fitting for Steel Pipe, Direction Adjustment Elbow

Fitting for high-pressure piping of up to medium diameter of general hydraulic pressure (13.7 MPa~). Screw machining, welding, flaring, and brazing are not necessary, and pipe bending is also supported.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
KLC08-000E
KLC10-000E
KLC12-000E
KLC15-000E
KLC16-000E
KLC18-000E
KLC20-000E
KLC22-000E
KLC25-000E
KLC28-000E
KLC30-000E
KLC35-000E
Part NumberVolume DiscountDays to ShipNominal 1
(mm)
Applicable Pipe O.D. 1
(mm)
Max. Operating Pressure
(MPa)
Operating Temperature Range
(°C)
2 Day(s) or more 8850-20~250
7 Day(s) or more 101040-20~250
7 Day(s) or more 121240-20~250
13 Day(s) or more 151540-20~250
7 Day(s) or more 161631-20~250
13 Day(s) or more 181831-20~250
13 Day(s) or more 202031-20~250
13 Day(s) or more 222231-20~250
13 Day(s) or more 252531-20~250
13 Day(s) or more 282828-20~250
13 Day(s) or more 303028-20~250
13 Day(s) or more 353525-20~250

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Fitting Material Carbon Steel Applicable Pipe Type Steel pipe (general)
Applicable Fluid Oil Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters, plug-in type Connection Shape Elbow
Fitting type Bite type Fittings Applicable Tube Size Type Steel pipe metric size Material of Applicable Pipe Steel
Divisions of Max. Operating Pressure(MPa) than 2.0Mpa

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)