• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Two-Step Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection/Shaft Diameter Tolerance -0.01_-0.02/Tip A·V・E Tolerance ±0.015 Type-

Two-Step Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection/Shaft Diameter Tolerance -0.01_-0.02/Tip A·V・E Tolerance ±0.015 Type-

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
CAAA1
CAAA1.5
CAAA2
CAAA2.5
CAAB1
CAAB1.5
CAAB2
CAAB2.5
CAAC1
CAAC1.5
CAAC2
CAAC2.5
CAAD1
CAAD1.5
CAAD2
CAAD2.5
CAAE1.5
CAAE2
CAAE2.5
CADA1
CADA1.5
CADA2
CADA2.5
CADA3
CADA3.5
CADA4
CADA4.5
CADA5
CADA5.5
CADA6
CADA6.5
CADA7
CADA8
CADA10
CADA13
CADA16
CADA20
CADB1
CADB1.5
CADB2
CADB2.5
CADB3
CADB3.5
CADB4
CADB4.5
CADB5
CADB5.5
CADB6
CADB6.5
CADB7
CADB8
CADB10
CADB13
CADB16
CADB20
CADC1
CADC1.5
CADC2
CADC2.5
CADC3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSMaterial D/P (Shaft diameter)
(mm)
Step (Step shape of the first step) Step (Step shape of the second step)
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C1CAA
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C1.5CAA
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C2CAA
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C2.5CAA
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C1CAB
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C1.5CAB
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C2CAB
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C2.5CAB
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C1CAC
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C1.5CAC
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C2CAC
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C2.5CAC
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C1CAD
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C1.5CAD
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C2CAD
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C2.5CAD
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C1.5CAE
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C2CAE
Available 5 Day(s) or more 10MAS1C2.5CAE
Available 5 Day(s) or more 10SKD611CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD611.5CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD612CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD612.5CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD613CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD613.5CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD614CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD614.5CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD615CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD615.5CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD616CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD616.5CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD617CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD618CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD6110CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD6113CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD6116CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD6120CAA
Available 5 Day(s) or more 10SKD611CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD611.5CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD612CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD612.5CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD613CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD613.5CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD614CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD614.5CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD615CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD615.5CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD616CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD616.5CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD617CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD618CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD6110CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD6113CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD6116CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD6120CAB
Available 5 Day(s) or more 10SKD611CAC
Available 5 Day(s) or more 10SKD611.5CAC
Available 5 Day(s) or more 10SKD612CAC
Available 5 Day(s) or more 10SKD612.5CAC
Available 5 Day(s) or more 10SKD613CAC

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape type Two-step Shaft diameter tolerance -0.01/-0.02 L dimension tolerance +0.02/0
Tip gradient tolerance ±0.015 Surface treatment No Head thickness 4mm(T4)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Plastic Mold Components
Tel:038-959200 Press 6 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)