(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง Mold EX-Press

Mold EX-Press

คลัง 3D CAD ชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์

Mold EX-Press คือโปรแกรมช่วยในการออกแบบสำหรับวิศวกรด้านแม่พิมพ์ ซึ่งครอบคลุมทุกชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติกจาก MISUMI

ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆในการจัดการ CAD : "เลือกชิ้นส่วน" , "เลือกรหัสชิ้นส่วน" , และ "ส่งออก CAD".สามารถติดตั้งเป็น add-ons ที่โปรแกรม CAD รหัสชิ้นส่วนจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในกระบวนการสั่งซื้อ

คลิก "ที่นี่" เพื่อดูรายละเอียดการดาวน์โหลดและใช้โปรแกรม
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติการสามารถดูได้ "ที่นี่"

โปรแกรมติดตั้งสำหรับแม่พิมพ์โลหะ

พื้นที่จัดเก็บ: 3.47GB

โปรแกรมติดตั้งสำหรับแม่พิมพ์พลาสติก

พื้นที่จัดเก็บ: 3.04GB

เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
รูปแบบการดาวน์โหลด : Zip