(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024

MISUMI Website Information

18/03/2024

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567

"มิซูมิ(ไทยแลนด์) ขอแจ้งวันหยุดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์วันเสาร์ที่ 13 ถึง วันพุธที่ 17 เมษายน 2567
และเปิดทำการ วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 "

ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (EC) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

Dear Valued Customer,
Subject: Notification holiday in April 2024

Please be informed that MISUMI(Thailand) will be closed office during Songkran holiday
from Saturday 13th - Wednesday 17th April 2024 and, We will resume work on Thursday 18th April 2024.

Request a Quote or Place an Order via Website (EC) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.