(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 | Notice holiday in February 2024

MISUMI Website Information

17/01/2024

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2567

  • ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากวันหยุดเทศกาลประจำปี ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการ
    "ใช้เวลาการจัดส่งสินค้ามากกว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ยกเว้นสินค้าที่เก็บสต๊อกในไทยจะไม่ได้รับผลกระทบ"
  • มิซูมิ(ไทยแลนด์) ขอแจ้งวันหยุดทำการวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องในหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
    ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (EC) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

Dear Valued Customer
Subject: Notification holiday in February 2024

  • Please be informed that some supplier will be closed office during 8 - 17 February 2024 as annual traditional holiday. "Some of made to order products may take longer lead time in delivery as usual, excluded 'Stock Item' will be delivery as usual lead time"
  • Please be informed that MISUMI (Thailand) will be closed on Monday 26 February 2024 due to Makha Bucha day
    Request a Quote or Place an Order via Web Ordering System (EC) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.