(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งยกเลิกบริการ "จุดบริการชำระบิล(Bill payment)" ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป | Termination of Bill payment service from 6 November 2023

MISUMI Website Information

06/11/2023

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งยกเลิกการให้บริการจ่ายชำระเงินด้วย จุดบริการชำระบิล(Bill Payment ) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

บริษัทมิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด จะทำการยกเลิกการบริการชำระเงินค่าสินค้ารูปแบบ จุดบริการชำระบิล(Bill payment)
ตั้งแต่วันที่ี่ 6 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ดังนั้นทางบริษัทฯขอทำการเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน เป็น บัตรเครดิต (Credit Card) แทน

หากท่านได้รับอีเมลฉบับนี้แล้วและไม่สะดวกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนวิธีชำระเงิน
เป็นการชำระเงินปลายทาง (Cash on delivery) ซึ่งสามารถชำระเงินสดหรือ แสกน QR Code ณ จุดรับสินค้าได้

กรุณาส่งอีเมลแจ้งเปลี่ยนวิธีการชำระที่ cs@misumi.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล หรือโทร 1382 กด 1

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

Dear Valued customers
Subject: Termination of Bill payment service from 6 November 2023

MISUMI (Thailand) would like to inform you that payment method of "Bill Payment service" will be terminated
from 6th November 2023, and we will change payment method form Bill Payment to "Credit Card" on that day.

If you are inconvenient to pay by credit card, please contact MISUMI to change the payment to
"Cash on delivery" which you can also scan QR code to transfer your payment up on delivery.

Please reply email to cs@misumi.co.th or call 1382, press 1 for further inquiries.

Best Regards,

Customer service department
MISUMI (Thailand)