(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ธันวาคม 2566 และวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2567 | Notice holiday in December 2023 and New Year Holiday 2024

MISUMI Website Information

24/11/2023

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ธันวาคม 2566 และวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2567

มิซูมิ(ไทยแลนด์) ขอแจ้งวันหยุดทำการดังนี้
* วันหยุดทำการในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
* วันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 และเปิดทำการตามปกติ ในวันพุธที่ 3 มกราคม 2567

ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (EC) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

Dear Valued Customer
Subject : Notification holiday in December 2023 and New Year Holiday 2024

Please be informed that MISUMI (Thailand) will be closed as below,
* Tuesday 5th December 2023 due to King Bhumibol's Birthday/Father's Day observed
* New Year Holiday from Friday 29th December 2023 to Tuesday 2nd January 2024 and we will resume on Wednesday 3rd January 2024.

Request a Quote or Place an Order via Web Ordering System (EC) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.