(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤศจิกายน 2566 | Notice holiday in November 2023

MISUMI Website Information

27/10/2023

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤศจิกายน 2566

มิซูมิ (ไทยแลนด์) ขอแจ้งวันหยุดทำการในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เนื่องจากมีกิจกรรมภายในบริษัท
ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (EC) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

Dear Valued Customer
Subject : Notification holiday in November 2023

Please be informed that MISUMI (Thailand) will be closed on Saturday 25th November 2023 due to company activities.
Request a Quote or Place an Order on Website (EC) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.