(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2566 | Notice Holiday in April 2023

MISUMI Website Information

08/03/2023

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2566

มิซูมิ(ไทยแลนด์) ขอแจ้งวันหยุดทำการวันพุธที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
และเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (WOS) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

Dear Valued Customer,
Subject: Notification Holidays in April 202

MISUMI (Thailand) would like to inform our holidays during Wednesday 12th to Sunday 16th April 2023
due to Songkran Festival and resume work on Monday 17th April 2023 onwards

Request a Quote or Place an Order via Web Ordering System (WOS) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.