(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2565 | Notice holiday in October 2022

MISUMI Website Information

21/09/2022

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2565

- ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการระหว่างวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2565 เนื่องจากวันหยุดเทศกาลประจำปี ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการ
"ใช้เวลาการจัดส่งสินค้ามากกว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ยกเว้นสินค้าที่เก็บสต๊อกในไทยจะไม่ได้รับผลกระทบ"

- วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (WOS) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

Dear Valued Customer
Subject: Notification holiday in October 2022

- Please be informed that some supplier will be closed office during 1- 10 October 2022 as annual traditional holiday "Some of made to order products may take longer lead time in delivery as usual, excluded 'Stock Item' will be delivery as usual lead time"

- Thursday 13th October 2022 due to anniversary of the Death of King Bhumibol.

Request a Quote or Place an Order via Web Ordering System (WOS) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.