(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคม 2565 | Notice holiday in July 2022

MISUMI Website Information

16/06/2022

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคม 2565

มิซูมิ(ไทยแลนด์) ขอแจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคม ดังนี้

- วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันอาสาฬบูชา
- วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (WOS) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด


Dear Valued Customer
Subject: Notification holiday in July 2022

Please be informed that MISUMI (Thailand) will be closed in July 2022 as below

- Wednesday 13th July 2022 due to Asalha Bucha Day
- Thursday 28th July 2022 due to H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua's Birthday

Request a Quote or Place an Order via Web Ordering System (WOS) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.