(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ธันวาคม 2564 และวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2565 | Notice holiday in December 2021 and New Year Holidays 2022

MISUMI Website Information

23/11/2021

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ธันวาคม 2564 และวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2565

มิซูมิ(ไทยแลนด์) ขอแจ้งวันหยุดทำการดังนี้
* วันหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

* วันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 และเปิดทำการตามปกติ ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (WOS) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

Dear Valued Customer,
Subject: Notification holiday in December 2021 and New Year Holidays 2022

Please be informed that MISUMI (Thailand) will be closed as below;

* Monday 6th December 2021 due to King Bhumibol's Birthday/Father's Day observed

* New Year Holidays from Thursday 30th December 2021 to Monday 3rd January 2022 and we will resume on Tuesday 4th January 2022.

Request a Quote or Place an Order via Web Ordering System (WOS) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.