(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021

MISUMI Website Information

05/04/2021

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564

มิซูมิ(ไทยแลนด์) ขอแจ้งวันหยุดทำการวันจันทร์ที่ 12 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 และเปิดทำการ
ในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (WOS) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

Dear Valued Customer
Subject : Notification holiday in April 2021

Please be inform that MISUMI(Thailand) have holiday on Monday 12th -Thursday 15th April 2021 and we will resume on
Friday 16th April 2021 due to Songkran holiday.

Request a Quote or Place an Order via Web Ordering System (WOS) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.