(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 | MISUMI's New Year Holidays 2021

MISUMI Website Information

24/11/2020

เรียน ลูกค้าทุกท่าน,
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2564

มิซูมิขอแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564
และเปิดทำการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564

ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (WOS) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

มิซูมิฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

Dear Valued Customer,
Subject: MISUMI's New Year Holidays 2021

Please be informed that MISUMI will be closed for New Year Holiday
from Wednesday 30th December 2020 to Sunday 3rd January 2021 and we will resume on Monday 4th January 2021.

Customers can still request a quote or place an order via Web Ordering System (WOS) for 24 hours every day.

We apologize for any inconvenience.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.