(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2563 | Notice Holiday in November 2020

MISUMI Website Information

04/11/2020

เรียน ลูกค้าทุกท่าน,
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤศจิกายน 2563

มิซูมิ(ไทยแลนด์) ขอแจ้งวันหยุดทำการวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากมีกิจกรรมภายในบริษัท
ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (WOS) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

Dear Valued Customer,
Subject : Notification holiday in November 2020

Please be informed that MISUMI (Thailand) will be closed on Saturday 21 November 2020 due to company activities.
Request a Quote or Place an Order via Web Ordering System (WOS) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.