(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งวันหยุดทำการในเดือนกรกฎาคม 2563 | Notification Holiday in July 2020

MISUMI Website Information

01/07/2020

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการในเดือนกรกฎาคม 2563

มิซูมิ (ไทยแลนด์) ขอแจ้งวันหยุดทำการในเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้
- วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา
- วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชย วันสงกรานต์
- วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (WOS) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

Dear Valued Customer
Subject : Notification holiday in July 2020

Please be informed that MISUMI(Thailand) will be closed as following
- Monday 6th July, 2020 due to Substitution for Asarnha Bucha Day
- Monday 27th July, 2020 due to Substitution for Songkran holiday Day
- Tuesday 28th July, 2020 Due to H.M.The King's Birthday


Request a Quote or Place an Order via Web Ordering System (WOS) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.