(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
  Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
 • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/2/2021 to 6:00 1/3/2021. We apologize for the inconvenience.
 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

ข้อจำกัดในการใช้สินค้า

อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ห้ามมิให้ลูกค้าใช้สินค้าที่สั่งซื้อจากมิซูมิเพื่อการดังต่อไปนี้:

 1. 1. ใช้สินค้าในหรือส่งสินค้าไปยังภูมิภาคดังต่อไปนี้:
  • สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ), อิหร่าน, อิรัก, ลิเบีย, อัฟกานิสถาน, คองโก, โกตดิวัวร์, เลบานอน, ไลบีเรีย, เซียร์ราลีโอน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี (โซมาเลีย), ซูดาน,
   เอริเทรีย, ซีเรีย, คิวบา, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน
 2. 2. เป็นการใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
  • เกี่ยวข้องกับทางด้านการทหาร
  • เพื่อการพัฒนา การผลิต การใช้ หรือการจัดเก็บที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์, นิวเคลียร์ฟิวชั่น, จรวด, และ/หรืออากาศยานไร้คนขับ
  • เพื่อการพัฒนา การผลิต การใช้ หรือ การจัดเก็บที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี, จุลินทรีย์, สารพิษที่เกี่ยวข้องทางด้านการทหาร/องค์กรด้านการป้องกัน และ
 3. 3. ใช้โดยผู้ใช้ (*) ที่เป็นบุคคล, บริษัท, องค์กร, หรือสมาคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานตามที่ระบุไว้ข้างต้น
  • * “ผู้ใช้” หมายถึง:
   • บุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้สินค้าของมิซูมิกับอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในองค์กรของตนหรือ
   • บุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้สินค้าของมิซูมิเพื่อเป็นส่วนประกอบหรือใช้ในกระบวนการผลิต