(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สวิตช์

สวิตช์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมการเปิด / ปิดวงจรภายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ชีวิตประจำวัน และรวมถึงนำไปติดตั้งใช้เปิด / ปิดวงจรการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยสวิตช์มีหลายชนิด ได้แก่ ไมโครสวิตช์ ลิมิตสวิตช์ สวิตช์หน้าสัมผัส สวิตช์แบบเท้าเหยียบ ซึ่งแต่ละชนิดนำไปติดตั้งและใช้งานต่างกันออกไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกสวิตซ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อไม่ได้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อวงจรสวิตช์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมการเปิด / ปิดวงจรไฟให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และรวมถึงนำไปใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม สวิตช์มีหลากหลายชนิด ได้แก่ ไมโครสวิตช์ ลิมิตสวิตช์ สวิตช์แบบเท้าเหยียบและสวิตช์หน้าสัมผัส ซึ่งแต่ละชนิดมีคุณสมบัติการใช้งานแตกต่างกัน เช่น สวิตช์ไมโครเป็นสวิตช์ที่มีขนาดเล็กและใช้งานแบบกดติดและปล่อยดับ เหมาะกับควบคุมระบบงานขนาดเล็ก หรือลิมิตสวิตช์เป็นตัวควบคุมสำหรับกำหนดตำแหน่งหรือจำกัดระยะการทำงานของเครื่องจักร เหมาะสำหรับการควบคุมงานแบบอัตโนมัติ เป็นต้น