(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

หน่วย เครื่องควบคุมอุณหภูมิ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและจัดการอุณหภูมิของ วัตถุ อุปกรณ์เป้าหมายเพื่อนำไป คลองเลื่อย อุณหภูมิที่ กำหนด เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ยังรวมถึงอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฟังก์ชั่นสำหรับควบคุมหรือตรวจสอบคุณสมบัตินอกเหนือจากอุณหภูมิเช่นความชื้น ความดัน หรือ อัตราการไหล อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ใช้ร่วมกับ ssrs, รีเลย์ หรือ เทอร์มินอลบล็อค ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีรายการเหล่านี้ แบบรวม อยู่ในหน่วย อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เดียว เมื่อออกแบบอุปกรณ์ที่รวมอยู่ใน กระดาน ควรเลือก อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ และเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นควรเลือกหน่วย อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องเลือกประเภทความจุความร้อนหรือ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ของอุปกรณ์เป้าหมายเพื่อให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม