(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ป้ายความปลอดภัย

ป้ายความปลอดภัย คือ ป้ายที่ระบุข้อความเตือนหรือสัญลักษณ์ภาพต่างๆ ที่ใช้เป็นเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ป้องกันอันตรายและลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่บริเวณที่มีป้ายความปลอดภัยติดตั้งหรือวางไว้ นิยมใช้ตามไซต์งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ป้ายความปลอดภัยมีให้เลือกหลายรูปแบบ หลายขนาดและหลายสี โดยแต่ละสีจะมีความหมายที่แตกต่างกัน คือ ป้ายสีแดงมีความหมายว่าห้ามหรือให้หยุด ป้ายสีเหลืองระวังอันตราย ป้ายสีเขียวแสดงภาวะความปลอดภัย และป้ายสีน้ำเงินบังคับให้ต้องปฏิบัติ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกป้ายความปลอดภัยให้เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ