(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ผลิตภัณฑ์
    ที่ดูล่าสุด
  • รายการ
    ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 to 22:00 5/2/2023. We apologize for the inconvenience.

สวิตช์

สวิตช์ มีหลายประเภทเช่นปุ่ม หยุดฉุกเฉิน สำหรับเหตุฉุกเฉิน สวิตช์กระดก ส่วนใหญ่ใช้ในการเปิดและปิดอุปกรณ์ สวิตช์เท้าเหยียบ การด้วยเท้าเป็นต้นและคุณสามารถเลือก ผลิตภัณฑ์ สำหรับการ การใช้งาน และวัตถุประสงค์ได้จำเป็นต้องตรวจสอบ รูปทรง เทอร์มินอล ตำแหน่ง รูติดตั้ง และขนาดเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ด้วยนอกจากนี้เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งออกไปต่างประเทศจำเป็นต้องเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของแต่ละประเทศอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงตัว ตัวป้องกันสวิตช์ และ ฝาครอบ ป้องกัน / สวิตช์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน แผ่นป้ายชื่อสำหรับสวิตช์ มีชื่อและวิธีการใช้งานเป็นต้นนอกจากนี้ยังมี เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับการถอดและขันระหว่างการติดตั้งและการเปลี่ยน