(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

รีเลย์

รีเลย์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหลักการใช้งานคล้ายกับสวิตช์แต่ะจะใช้สำหรับตัดต่อวงจรการทำงาน เพื่อให้การควบคุมระบบงานต่างๆ มีความเสถียร และสามารถตรวจสอบความผิดปกติและตัดวงจรเฉพาะจุดได้ทันที ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดความเสียหายและลดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมได้เป็นอย่างดี รีเลย์มีหลายชนิดและหลายรูปแบบ เช่น รีเลย์กระแส รีเลย์กระแส รีเลย์แรงดัน รีเลย์ระยะทาง และรีเลย์อุณหภูมิ เป็นต้น ดังนั้นรีเลย์จึงถูกนำไปประยุกต์ใช้ในระบบควบคุมอัตโนมัติได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ ควบคุมเปิด/ปิดไฟฟ้าในอาคารให้เป็นเวลา ควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักร ควบคุมการหมุนและทิศทางของมอเตอร์ เป็นต้นรีเลย์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรการทำงานซึ่งเป็นหลักการทำงานคล้ายกับสวิตช์ โดยรีเลย์จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อให้หน้าสัมผัส ( Contact ) เกิดการเปลี่ยนสถานะ คุณสมบัติเด่นเด่นของรีเลย์ คือ ช่วยให้การทำงานของระบบมีความเสถียร สามารถตรวจจับความผิดปกติได้และทำการตัดวงจรเฉพาะจุดได้ทันที ช่วยลดความเสียหายและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมได้เป็นอย่างดี รีเลย์มีหลายชนิดและหลายแบบ เช่น รีเลย์กระแส รีเลย์แรงดัน รีเลย์ระยะทาง รีเลย์อุณหภูมิ ฯลฯ จึงนำไปประยุกต์ใช้กับระบบควบคุมอัตโนมัติได้หลากหลายแบบ เช่น ควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร งานควบคุมทิศทางมอเตอร์ หรือตั้งค่าเวลาเปิด/ปิดแอร์ เป็นต้น