1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  Sales
 • ดูล่าสุด
 • ชิ้นส่วนของฉัน
 • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

บล็อกปรับความสูงสำหรับลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็ก - ประเภทรางมาตรฐาน

บล็อกปรับความสูงสำหรับลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็ก - ประเภทรางมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
 • ราคา :
  ---
 • จำนวน :
 • จำนวนวันจัดส่ง :
  ---
 • รวม :
  ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บล็อค ปรับความสูง รองรับการใช้งาน กับราง มาตรฐาน ลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็ก

รหัสสินค้า 

 • Incomplete part number.
  โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AGETA8-40-[10-60/1]
AGETA8-55-[10-60/1]
AGETA8-70-[10-60/1]
AGETA8-85-[10-60/1]
AGETA8-100-[10-60/1]
AGETA8-115-[10-60/1]
AGETA8-130-[10-60/1]
AGETA10-55-[10-60/1]
AGETA10-75-[10-60/1]
AGETA10-95-[10-60/1]
AGETA10-115-[10-60/1]
AGETA10-135-[10-60/1]
AGETA10-155-[10-60/1]
AGETA10-175-[10-60/1]
AGETA10-195-[10-60/1]
AGETA10-215-[10-60/1]
AGETA10-235-[10-60/1]
AGETA10-255-[10-60/1]
AGETA10-275-[10-60/1]
AGETA13-70-[10-60/1]
AGETA13-95-[10-60/1]
AGETA13-120-[10-60/1]
AGETA13-145-[10-60/1]
AGETA13-170-[10-60/1]
AGETA13-195-[10-60/1]
AGETA13-220-[10-60/1]
AGETA13-245-[10-60/1]
AGETA13-270-[10-60/1]
AGETA13-295-[10-60/1]
AGETA13-320-[10-60/1]
AGETA13-345-[10-60/1]
AGETA13-370-[10-60/1]
AGETA13-395-[10-60/1]
AGETA16-110-[10-60/1]
AGETA16-150-[10-60/1]
AGETA16-190-[10-60/1]
AGETA16-230-[10-60/1]
AGETA16-270-[10-60/1]
AGETA16-310-[10-60/1]
AGETA16-350-[10-60/1]
AGETA16-390-[10-60/1]
AGETA16-430-[10-60/1]
AGETA16-470-[10-60/1]
AGETE8-40-[10-60/1]
AGETE8-55-[10-60/1]
AGETE8-70-[10-60/1]
AGETE8-85-[10-60/1]
AGETE8-100-[10-60/1]
AGETE8-115-[10-60/1]
AGETE8-130-[10-60/1]
AGETE10-55-[10-60/1]
AGETE10-75-[10-60/1]
AGETE10-95-[10-60/1]
AGETE10-115-[10-60/1]
AGETE10-135-[10-60/1]
AGETE10-155-[10-60/1]
AGETE10-175-[10-60/1]
AGETE10-195-[10-60/1]
AGETE10-215-[10-60/1]
AGETE10-235-[10-60/1]
AGETE10-255-[10-60/1]
AGETE10-275-[10-60/1]
AGETE13-70-[10-60/1]
AGETE13-95-[10-60/1]
AGETE13-120-[10-60/1]
AGETE13-145-[10-60/1]
AGETE13-170-[10-60/1]
AGETE13-195-[10-60/1]
AGETE13-220-[10-60/1]
AGETE13-245-[10-60/1]
AGETE13-270-[10-60/1]
AGETE13-295-[10-60/1]
AGETE13-320-[10-60/1]
AGETE13-345-[10-60/1]
AGETE13-370-[10-60/1]
AGETE13-395-[10-60/1]
AGETE16-110-[10-60/1]
AGETE16-150-[10-60/1]
AGETE16-190-[10-60/1]
AGETE16-230-[10-60/1]
AGETE16-270-[10-60/1]
AGETE16-310-[10-60/1]
AGETE16-350-[10-60/1]
AGETE16-390-[10-60/1]
AGETE16-430-[10-60/1]
AGETE16-470-[10-60/1]
GETA8-40-[10-60/1]
GETA8-55-[10-60/1]
GETA8-70-[10-60/1]
GETA8-85-[10-60/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ลิเนียร์ไกด์ มิติ H ความยาวรวม L เลือกด้านข้อมูลหรือด้านอิสระ T
(มิลลิเมตร)

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย840ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย855ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย870ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย885ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย8100ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย8115ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย8130ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย1055ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย1075ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย1095ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10115ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10135ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10155ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10175ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10195ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10215ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10235ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10255ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10275ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย1370ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย1395ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13120ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13145ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13170ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13195ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13220ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13245ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13270ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13295ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13320ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13345ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13370ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13395ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16110ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16150ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16190ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16230ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16270ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16310ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16350ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16390ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16430ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16470ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย840ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย855ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย870ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย885ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย8100ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย8115ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย8130ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย1055ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย1075ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย1095ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10115ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10135ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10155ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10175ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10195ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10215ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10235ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10255ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย10275ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย1370ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย1395ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13120ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13145ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13170ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13195ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13220ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13245ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13270ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13295ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13320ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13345ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13370ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย13395ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16110ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16150ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16190ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16230ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16270ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16310ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16350ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16390ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16430ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 10 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย16470ด้านฟรี10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 9 วัน 10เทียบเท่า S45C840ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 9 วัน 10เทียบเท่า S45C855ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 9 วัน 10เทียบเท่า S45C870ด้าน Datum10 ~ 60

-

SLIDE GUIDEBLOCK 1 ชิ้น 9 วัน 10เทียบเท่า S45C885ด้าน Datum10 ~ 60

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด บล็อคปรับระดับ ความสูง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้