(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

ปั๊มลมและเครื่องเป่าลม

ใน MISUMI แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ MISUMI เราขาย ปั๊มลม ที่สามารถพบได้กับเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ความดัน ปริมาณอากาศที่ปล่อยออกมาและวิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน

[ปั๊มลม/ เครื่องเป่าลม คืออะไร]
ปั๊มลม เป็นอุปกรณ์สำหรับให้อาหาร อากาศอัด อย่างต่อเนื่อง