(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 25/10/2020 to 2:00 26/10/2020. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2563 | Notice holiday in October 2020 > คลิก

ผลิตภัณฑ์ฟลูออโรเรซิ่นสำหรับสารเคมี

Liquid ผลิตภัณฑ์ ฟลูออโรโพลิเมอร์ เคมีเป็นผลิตภัณฑ์ ฟลูออโรโพลิเมอร์ ที่มีความต้านทานต่อสารเคมีของเหลวต่างๆ ฟลูออโรโพลิเมอร์ เป็น วัสดุ รู้จักกันในการต้านทานการเสื่อมสภาพของ เครื่องฟอก และสำหรับคุณสมบัติที่เหนือกว่าเช่นการ ทนความร้อน กัดกร่อนไม่ยึดติดและ ฉนวนกันความร้อน ลักษณะเหล่านี้ทำให้ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ เคมีเหลวเหมาะสำหรับใช้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์สารเคมีอาหารอุปกรณ์การแพทย์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้สารเคมีเหลวอย่างกว้างขวางในกระบวนการผลิต ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ฟลูออโรโพลีเมอร์เคมีเหลวประกอบด้วยอุปกรณ์, วาล์ว, ท่อ, ปั๊มและภาชนะบรรจุ บางครั้งผลิตภัณฑ์จะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ตรงกับสภาพแวดล้อมการใช้งานเฉพาะหรือชนิดของสารเคมีเหลว การควบคุมสารปนเปื้อนในสารเคมีเหลวเป็นความต้องการที่สำคัญมากขึ้นสำหรับการสร้างเซมิคอนดักเตอร์ขนาดเล็กและคุณภาพสูงขึ้นโดยใช้กระบวนการผลิต สารกึ่งตัวนำ แบบรวม และย่อขนาดในปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ ฟลูออโรโพลิเมอร์ ที่มีความต้านทานสูงกับสารเคมีของเหลวมักจะถูกเลือกเป็นผล