(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

สาย AV

สาย AV บาง สาย Input/Output เฉพาะเสียงหรือวิดีโอบางสายสามารถ Input/Output ทั้งสองสายบางสาย อุปกรณ์รองรับท่อ สัญญาณวิดีโอ 4K และบางสายใช้เพื่อกระจาย เอาต์พุตมีรูปทรงต่างๆของขั้วต่อรวมถึงขั้ว RCA, ขั้ว S, ขั้ว D ฯลฯ ใน รูปทรง ของส่วน คอนเนคเตอร์ และคุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิลและขั้วต่อจำนวนมากทำจากโลหะและมีผลิตภัณฑ์ที่มี แท่งร็อด ขดลวด ทำจาก ทองแดง บริสุทธิ์ปราศจาก ทองแดงบริสุทธิ์ มี เครื่องฟอก สูงเพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพของภาพและเสียงผลิตภัณฑ์ที่มี เปลือก ทำจาก วัสดุ มีผง ไททาเนียม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเสียงผลิตภัณฑ์ที่มี ขั้วต่อเคลือบทอง 24 แผ่นเพื่อป้องกัน สนิม และอายุการใช้งานประเภทอื่น ๆ การเสื่อมคุณภาพของเสียงเป็นต้น