(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน สิงหาคม 2564 | Notification holiday in August 2021 > คลิก

สาย RS232/ คอมพิวเตอร์/ สาย AV

RS-232, PC และ สาย AV> / ส่วนประกอบ สายไฟ RS-232 มักใช้ในอุปกรณ์ อุตสาหกรรม สำหรับ ระบบสื่อสาร แบบอนุกรมระหว่างอุปกรณ์และตัวเชื่อมต่อ ตัวเมีย และ เกลียวนอก มาตรฐาน คอนเนคเตอร์ คือ 9- ขาพิน และ 25 ขาพิน และต้องเลือกให้ตรงกับ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายเคเบิล PC รวมถึงสายเคเบิล SCSI และ สายเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แต่อุปกรณ์จำนวนมากยัง อุปกรณ์รองรับท่อ สาย USB สาย AV ใช้สำหรับ อินพุต และ เอาต์พุต สัญญาณเสียงและ สัญญาณวีดีโอ Input และมักจะทำด้วยทองคำ คอนเนคเตอร์ RCA ขาพิน S- เทอร์มินอล ฯลฯ ตรวจสอบประเภท เทอร์มินอล และ คอนเนคเตอร์ ที่ด้านอุปกรณ์อย่างละเอียดก่อนที่จะ การจัดซื้อ สายเคเบิล