(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

สาย USB

สาย USB มีสามประเภทคือ A, B และ C ขึ้นอยู่กับ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ประเภท A และ B สามารถเชื่อมต่อกับพีซีและ อุปกรณ์ต่อพ่วง PC และประเภท C สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้นอกจากนี้ด้านที่จะเสียบเรียกว่า เกลียวนอก และด้านที่เสียบเข้าไปเรียกว่า ตัวเมีย และคุณต้องเลือก คอนเนคเตอร์ สาย USB ตามวัตถุประสงค์ตัวเลขเช่น "USB2.0" ที่เขียนบน ผลิตภัณฑ์ จะบ่งบอกถึง มาตรฐาน อัตราการส่งข้อมูล และยิ่งจำนวนมากเท่าใด อัตราการส่งข้อมูล เร็วขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของ สายไฟ ภายในมีสองประเภท:หนึ่งที่สามารถทำการสื่อสารข้อมูลและการชาร์จและอื่น ๆ ที่มีไว้สำหรับเครื่องเดียวเท่านั้นและคุณต้องเลือกผลิตภัณฑ์โดยยืนยันแอปพลิเคชันและมาตรฐานล่วงหน้า