(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

แสงและภาพ

แสงและภาพเป็น อุปกรณ์เซนเซอร์ ที่แปลงข้อมูลที่ได้รับจากแสงและความมืดเป็นสัญญาณไฟฟ้ามี เซนเซอร์วัดสี และ เซนเซอร์ CCDเซนเซอร์วัดสี คือ เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ชนิดหนึ่งที่ให้แสงสว่างแก่วัตถุด้วยแสงตรวจจับค่าสีแดงเขียวและน้ำเงินตามปริมาณแสงสะท้อนและตรวจจับสีของวัตถุนอกจากประเภทที่ให้แสงสว่างแก่วัตถุด้วยแสงที่มี ความยาวคลื่น กว้างแล้วยังมีประเภทที่ส่องสว่างด้วยแสงสีแดงเขียวและน้ำเงินอีกด้วยเซนเซอร์ CCD คือ เซ็นเซอร์ เซนเซอร์รูปภาพ ที่ใช้ CCD (อุปกรณ์คู่ประจุไฟฟ้า) ที่แลกเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าขึ้นอยู่กับ สถานะ ของประจุไฟฟ้าที่ส่งตามลำดับระหว่างอุปกรณ์ที่อยู่ติดกันเป็น องค์ประกอบ สารกึ่งตัวนำ ใช้ในเครื่องตรวจจับแสงและยังเป็น เซนเซอร์รูปภาพ สถานะ ตัน