(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

ขั้วต่อทดสอบ

โพรบทดสอบถูกต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า, แผงวงจร, วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อทดสอบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และสัญญาณ โดยทั่วไปแล้ว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จะต่อสายดินที่ด้านอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อ สายไฟ ทดสอบและเสียบปลาย สายไฟ เข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เพื่อทำการทดสอบ เมื่อไม่มี ช่องเสียบ ใช้ได้การทดสอบสามารถทำได้โดยการตัด โพรบวัด เข้ากับ อุปกรณ์สายไฟ โดยตรง คลิปหนีบ มักจะ คุณสมบัติ ฝาฉนวนสำหรับรางไฟ ไวนิล ซึ่งผู้ใช้สามารถยึด คลิป เมื่อติด โพรบวัด เข้ากับ อุปกรณ์สายไฟ ชิ้นส่วนโลหะของ คลิปหนีบ เหล่านี้ได้รับการห่อหุ้มอย่างสมบูรณ์สำหรับการใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติเป็น ฉนวนกันความร้อน ที่ดี นอกจากนี้ด้วยวงจรขนาดเล็ก โพรบวัด แบบแท่งที่มีปลายเรียวและเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า ฯลฯ ใช้สำหรับการสัมผัสและทดสอบวงจร