(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมีให้เลือกทั้ง แบบฝัง พกพาเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ใน ตัวและใช้ในการจัดการและจัดระเบียบสินค้าและ วัสดุ ในสำนักงานโลจิสติกส์ โกดัง ฯลฯวิธี การ อ่านและ ระบบสื่อสาร จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ เช่นอุปกรณ์ที่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้โดยไม่ต้อง หน้าสัมผัส สิ่งที่สามารถสื่อสารแบบไร้สายวิธีที่สามารถแทนที่ พอร์ตเชื่อมต่อ USB ของ PC ด้วย พาวเวอร์ซัพพลาย เป็นต้นและมีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ เปิดใช้งานการ เครื่องประมวลผลภาพ อย่างรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีการถอดรหัสเฉพาะของผู้ผลิต